تبریک شب یلدا توسط رئیس جمهور چین به مردم ایران - شبکه‌ما

تبریک شب یلدا از زبان رئیس  جمهور چین به تمام ایرانیان سراسر جهان

تبریک شب یلدا توسط رئیس جمهور چین به مردم ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبریک شب یلدا از زبان رئیس  جمهور چین به تمام ایرانیان سراسر جهان