حمله کردن خرس به انسان و خوردن او - شبکه‌ما

در این کلیپ حادثه ای حمله کردن و یک انسان توسط خرس را با هم می بینیم.

حمله کردن خرس به انسان و خوردن او

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ حادثه ای حمله کردن و یک انسان توسط خرس را با هم می بینیم.