هدیس(تنیس روی میز با هد) - شبکه‌ما

ورزش تنیس روی میز با هد در این ورزش به جای راکت از هد (سر) بر روی میز تنیس استفاده می کنند.

هدیس(تنیس روی میز با هد)

دسته بندی ها:
توضیحات:

ورزش تنیس روی میز با هد

در این ورزش به جای راکت از هد (سر) بر روی میز تنیس استفاده می کنند.

با توپ معمولی کثل توپ فوتبال

تنیس روی میز با هد ورزش جالبیه