تغییر صدای اگزوز ماشین با منبع های یاکاموز - شبکه‌ما

ماشین پژو 206 را در این کلیپ میبینیم که صدای اگزوز تغییر کرده است و با گاز دادن صدای غیر طبیعی از آن در می...

تغییر صدای اگزوز ماشین با منبع های یاکاموز

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماشین پژو 206 را در این کلیپ میبینیم که صدای اگزوز تغییر کرده است و با گاز دادن صدای غیر طبیعی از آن در می آید.