بازی کردن فرد عرب با شیر ماده - شبکه‌ما

این کلیپ به ما نشان میدهد که شیر وحشی هم میتواند حالت رام شده داشته باشد و با انسان بازی کند.

بازی کردن فرد عرب با شیر ماده

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ به ما نشان میدهد که شیر وحشی هم میتواند حالت رام شده داشته باشد و با انسان بازی کند.