نگه داشتن گوی فلزی بین دو دست - آخر خنده - شبکه‌ما

فکر کردین این مرد یک گوی فلزی را بین دو دست نگه میدارد بدون دست زدن به آ؟  نه فقط یک ملاقه است  که دسته آن...

نگه داشتن گوی فلزی بین دو دست - آخر خنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

فکر کردین این مرد یک گوی فلزی را بین دو دست نگه میدارد بدون دست زدن به آ؟  نه فقط یک ملاقه است  که دسته آن در آستینش است. خیلی خنده داره حتما ببینید.