امید تازه برای کودکی با تورم سر - شبکه‌ما

کودکی که سر بزرگی دارد یعنی از تورم سر رنج میبرد امکان زنده ماندن دارد. در این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.

امید تازه برای کودکی با تورم سر

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودکی که سر بزرگی دارد یعنی از تورم سر رنج میبرد امکان زنده ماندن دارد. در این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.