زدن دو گل کمتر از 30 ثانیه در فوتبال..! - شبکه‌ما

این هم از اتفاقات کمیاب در تاریخ فوتبال است که دو گل در 30 ثانیه زده شود که در این کلیپ با هم خواهیم دید.

زدن دو گل کمتر از 30 ثانیه در فوتبال..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این هم از اتفاقات کمیاب در تاریخ فوتبال است که دو گل در 30 ثانیه زده شود که در این کلیپ با هم خواهیم دید.