رختکن تیم پرسپولیس در سالهای دور - شبکه‌ما

به یاد سالهایی که علی پروین در رختکن تیم پرسپولیس راهنمایی های لازم را به بچه های تیم میکرد.

رختکن تیم پرسپولیس در سالهای دور

دسته بندی ها:
توضیحات:

به یاد سالهایی که علی پروین در رختکن تیم پرسپولیس راهنمایی های لازم را به بچه های تیم میکرد.