شیر دادن به بچه پانگولین (مورچه خوار پولک دار) - شبکه‌ما

در این کلیپ بچه پانگولین یا همان مورچه خوار پولک دار را میبینیم که ماموران باغ وحش به آن شیر میدهند.

شیر دادن به بچه پانگولین (مورچه خوار پولک دار)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ بچه پانگولین یا همان مورچه خوار پولک دار را میبینیم که ماموران باغ وحش به آن شیر میدهند.