نزول فرشته روی کعبه - کاملا واقعی - شبکه‌ما

کلیپ واقعی و حیرت آوری را با هم میبینیم که فرشته ای از آسمان می آید و روی کعبه مینشیند.

نزول فرشته روی کعبه - کاملا واقعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ واقعی و حیرت آوری را با هم میبینیم که فرشته ای از آسمان می آید و روی کعبه مینشیند.