شکار یک عقاب توسط پلنگ - شبکه‌ما

پلنگی زرنگ با استفاده از هوش خود در چند عرض چند ثانیه عقاب رو به زانو میکشونه

شکار یک عقاب توسط پلنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

پلنگی زرنگ با استفاده از هوش خود در چند عرض چند ثانیه عقاب رو به زانو میکشونه