دوربین مخفی تکه های پازل - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی تکه های پازل را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی پسر...

دوربین مخفی تکه های پازل

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی تکه های پازل را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید
در این دوربین مخفی پسر نوجوانی را مشاهده می کنید که تکه ای از یک پازل را در دست دارد وسپس پشت پازل را نشان می دهد که یک تیکه فلزی آهن به آن چسبیده است و بعد در دست دیگرش یک آهنربای بزرگ دارد

بعد دختر جوانی را مشاهده می کنید که در حال ساخت پازل در روی میز است و پسر جوان که از زیر میز ب آهنربای بزرگ باعث حرکت تکه های پازل شده و آن را خراب می کند .دختر از افرادی که در حال عبور هستند درخواست می کند که رای مدتی مراقب پازل او باشند و اگر خواستند می توانند آن را درست هم بکنند

تا او به جایی رفته و سریع برگردد افراد نزدیک پازل شده و شروع به حل آن می کنند که ناگهان مشاهده می کنند که تکه های پازل شروع به حرکت کردن می کنند و کی یکی از آنها دور می شوند و یا به دور خود شروع به گردش می کنند افراد متعجب به تکه های پازل که حرکت می کنند چشم می دوزند وکاری انجام نمی دهند.