خنده دارترین اتفاقات فوتبال - شبکه‌ما

فوتبال یه بازی پر از هیجان وشادی والبته اتفاقات غیر قابل پیش بینی  این فیلم هم صحنه هایی از اتفاقات عجیب فوتبال را در کل...

خنده دارترین اتفاقات فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

فوتبال یه بازی پر از هیجان وشادی والبته اتفاقات غیر قابل پیش بینی  این فیلم هم صحنه هایی از اتفاقات عجیب فوتبال را در کل دنیا نشان میدهد مانند گل به خودی که در زمانی اتفاق می افتد که هیچ کس انتظار چنین اتفاقی را نداشته وتا اینکه موقعیت های صددرصد گل که به بی توجهی ویا سهل انگاری ویا بد شانسی گل نمی شود وافسوس وتعجب همه را دربر ئارد البته نکته قابل توجه دراین است که این صحنه ها خیلی جالب وباور نکردنی هستند بعضی از صحنه های جالب این فیلم این است که وقتی بازیکن سعی دارد با حرکالتی بازیکن مقابل خود را دریبل بزند تو با برخورد به پای خودش به اوت میرود