محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج (سیمون باگبو) - شبکه‌ما

در این کلیپ خبری راجع به محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج را با هم میبینیم.

محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج (سیمون باگبو)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ خبری راجع به محاکمه شدن همسر رئیس جمهور سابق ساحل عاج را با هم میبینیم.