بزرگترین لوستر سنگی جهان به دست هنرمند ایرانی - شبکه‌ما

بزرگترین لوستر سنگی جهان به دست هنرمند ایرانی ساخته شده است که در این کلیپ گزارش تصویری این خبر را میبینیم.

بزرگترین لوستر سنگی جهان به دست هنرمند ایرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

بزرگترین لوستر سنگی جهان به دست هنرمند ایرانی ساخته شده است که در این کلیپ گزارش تصویری این خبر را میبینیم.