مصرف زیاد نمک از طریق نان و پنیر در ایران - شبکه‌ما

ایرانیان 3 برابر استاندارد جهانی نمک مصرف میکنند و بیشتر این مصرف از طریق نان و پنیر است. با تماشای این کلیپ بیشتر بدانیم.

مصرف زیاد نمک از طریق نان و پنیر در ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایرانیان 3 برابر استاندارد جهانی نمک مصرف میکنند و بیشتر این مصرف از طریق نان و پنیر است. با تماشای این کلیپ بیشتر بدانیم.