پرواز پلژیک - تهران با مسافرانی 3000 ساله به زمین نشست - شبکه‌ما

عتیقه های 3000 ساله ایرانی پس از سالها انتظار از به ایران برگشتند، در این کلیپ درباره این خبر جالب بیشتر بدانیم.

پرواز پلژیک - تهران با مسافرانی 3000 ساله به زمین نشست

دسته بندی ها:
توضیحات:

عتیقه های 3000 ساله ایرانی پس از سالها انتظار از به ایران برگشتند، در این کلیپ درباره این خبر جالب بیشتر بدانیم.