دریافت جوایز برنامه های آموزشی از وایز - شبکه‌ما

جوایز وایز از معروف ترین جوایز در نظام آموزشی به حساب می آید.

دریافت جوایز برنامه های آموزشی از وایز

دسته بندی ها:
توضیحات:

جوایز وایز از معروف ترین جوایز در نظام آموزشی به حساب می آید. در این کلیپ برنامه های آموزشی را خواهیم دید که توانسته اند جوایز وایز را دریافت کنند.