آیا خوراکی در مدارس بهداشتی است - شبکه‌ما

در این کلیپ خوراکی های عرضه شده در مدارس را از نظر وزارت بهداشت تحت پیگیری انجام میدهد.

آیا خوراکی در مدارس بهداشتی است

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ خوراکی های عرضه شده در مدارس را از نظر وزارت بهداشت تحت پیگیری انجام میدهد.