نجات مردی که در گل فرو رفته - شبکه‌ما

کلیپ بامزه ای را انتخاب کردم که مردی در گل فرو رفته و دوستانش سعی میکنند او را نجات دهند. حتما ببینید.

نجات مردی که در گل فرو رفته

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپ بامزه ای را انتخاب کردم که مردی در گل فرو رفته و دوستانش سعی میکنند او را نجات دهند. حتما ببینید.