فیلم گرفته شده از روح در هند - شبکه‌ما

با حال ترین و دیدنی ترین کلیپ ها با ما همراه باشید.

فیلم گرفته شده از روح در هند

دسته بندی ها:
توضیحات:

با حال ترین و دیدنی ترین کلیپ ها با ما همراه باشید.

در این کلیپ که در هند به طور تصادفی گرفته شده است پس از بازبینی دقیق بیان شده است که تصویر یک روح نیز در آن وجود دارد شما نیز به دقت مشاهده کنید تا روح را ببینید .در واقع روح اصطلاحی است در دین و اعتقاد بر این  است که افراد وراء بعد جسمانی که از ماده تشکیل شده است بعدی به نام روح دارند که این دو متفوت از هم هستند .
در زبان عربی روح به وازه ریح به معنای باد نزدیک است .در واقع روح حقیقت غیر مادی انسان ها است .وازه روح در قرآن کریم 21 مرتبه تکرار شده است و معانی متعددی برای آن ذکر شده است.در وجود حقیقت روح شک و تردیدی نیست و قعطا همه انسن ها دارای روح هستند .اما به باور های اسلامی بعد از مرگ انسان روح او به طرف خدا باز می گردد تا حسابرسی انجام شود .