انیمیشن شیخ و مریدان - فرمول نسبیت چارقد شیخ! (وحید نیک گو) - شبکه‌ما

قسمتی دیگر از انیمیشن های بامزه شیخ و مریدان از کارهای وحید نیک گو را انتخاب کردم.

انیمیشن شیخ و مریدان - فرمول نسبیت چارقد شیخ! (وحید نیک گو)

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی دیگر از انیمیشن های بامزه شیخ و مریدان از کارهای وحید نیک گو را انتخاب کردم. نام این قسمت فرمول نسبیت چارقد شیخ است . این قسمت هم خیلی خنده داره حتما ببینید.