نگاهی با چشم باز به قضایای منطقه - شبکه‌ما

کلیپی را با هم میبینیم که اتفاقهای روز منطقه خاور میانه را به تصویر کشیده است و دیدن این کلیپ چشم انسان را به حقایق...

نگاهی با چشم باز به قضایای منطقه

دسته بندی ها:
توضیحات:

کلیپی را با هم میبینیم که اتفاقهای روز منطقه خاور میانه را به تصویر کشیده است و دیدن این کلیپ چشم انسان را به حقایق باز میکند. با هم به تماشای این کلیپ بنشینیم.