قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی ایران در بستر بیماری - شبکه‌ما

در این کلیپ قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی کشورمون آقای پرویز زاهدی را مبیبینیم که در متاسفانه در بستر بیماری به سر میبرند.

قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی ایران در بستر بیماری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ قدیمی ترین روزنامه نگار ورزشی کشورمون آقای پرویز زاهدی را مبیبینیم که در متاسفانه در بستر بیماری به سر میبرند.