پولهای میلیاردی برای خط های رند سیم کارت - خط رند 5 میلیاردی - شبکه‌ما

خط های رند اپراتورهای مختلف فیمتهای نوجومی به خود اختصاص میدهند.

پولهای میلیاردی برای خط های رند سیم کارت - خط رند 5 میلیاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

خط های رند اپراتورهای مختلف فیمتهای نوجومی به خود اختصاص میدهند. مثلا در این کلیپ خط رندی را نشان میدهد که 5 میلیارد تومان ارزش دارد. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.