صف 8 کیلومتری تریلی های ترکیه برای واردات به ایران - مرز بازرگان - شبکه‌ما

در این کلیپ تصویری صف 8 کیلومتری تریلی ها را در مرز بازرگان میبینیم که از ترکیه آمده اند و قصد واردات به ایران را...

صف 8 کیلومتری تریلی های ترکیه برای واردات به ایران - مرز بازرگان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری صف 8 کیلومتری تریلی ها را در مرز بازرگان میبینیم که از ترکیه آمده اند و قصد واردات به ایران را دارند...