بازرسی بدنی با اسکنرهای بدن نما در فرودگاه های اروپا - شبکه‌ما

در فرودگاه های اروپا برای بازرسی بدنی از دستگاه های اسکنری استفاده میشود که انسان به طوری نمایش میدهد که به نظر اکثر مردم حقوق...

بازرسی بدنی با اسکنرهای بدن نما در فرودگاه های اروپا

دسته بندی ها:
توضیحات:

در فرودگاه های اروپا برای بازرسی بدنی از دستگاه های اسکنری استفاده میشود که انسان به طوری نمایش میدهد که به نظر اکثر مردم حقوق شهروندی را زیر سوال میبرد. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.