آموزش پختن دابلی - شبکه‌ما

موادلازم برای پختن دابلی یا ساندویچ سیب زمینی پر ادویه:یک عددفلفل قرمزچیلی خشک شده یک قاشق چایخوری تخم گشنیزنصف قاشق چایخوری زیره نصف اینچ دارچین...

آموزش پختن دابلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

موادلازم برای پختن دابلی یا ساندویچ سیب زمینی پر ادویه:یک عددفلفل قرمزچیلی خشک شده یک قاشق چایخوری تخم گشنیزنصف قاشق چایخوری زیره نصف اینچ دارچین سه عددمیخک عطاری چهاردانه فلفل سیاه یک پیمانه سیب زمینی آبپز کوبیده شده دوقاشق غذاخوری روغن/ نصف قاشق چایخوری زیره/ نصف قاشق  چایخوری نمک/دوقاشق چایخوری شکر/یک قاشق غذاخوری سس تمبرهندی/نصف پیمانه آب/دوقاشق غذاخوری کره/چهارعددنان گرد/یک چهارم پیمانه دانه انار/ یک چهارم پیمانه بادام زمینی بوداده/سه قاشق غذاخوری چتنی

درابتدا ادویه غذارا بو میدهد به این ترتیب کهچیلی زیره تخم گشنیزدارچین میخک عطاری رادرماهیتابه ریخته وسه دقیقه حرارت میدهد.بعد آنهاراازروی حرارت برمیدارد ومیگذاردتابه دمای اتاق برسند.سپس ادویه راآسیاب میکند.روغن رادرماهیتابه میریزد ودانه های زیره پوره سیب زمینی ومخلوط ادویه نمک شکر وتمبرهندی رامیریزد وبه آن آب اضافه میکندوسه دقیقه روی حرارت متوسط میپزد. وقتی چسبناک شد ازروی حرارت برمیدارد.حالانانهایی راکه کره مالیده بود وتست کرده بود میاورد ومخلوط پوره سیب زمینی راروی نان میگذاردودانه های اناروچتنی وبادام زمینی را روی آنها میگذارد.وبانان دیگری میپوشاند. دابلی  حاضراست ودابلی برای میانوعدده پخته میشود.چتنی یاچاشنی سس هندی است که با ساندویچهایامیانوعده ها سرومیشود.(معملا فلفل سبز سیر نعنا آبلیموترش  پیاز تخم گشنیز روغن زیتون درچتنی ریخته میشودولی انواع مختلفی دارد که ممکن است مواددیگری هم درآنها ریخته شودمانندسرکه یاانبه چتی اصالتا هندی است اما درجنوب ایران هم تهیه میشود )

اناردراین میانوعده که طبیعت پرحرارتی دارد ازتشنگی وحرارت اضافی پیشگیری میکند زیراطبیعت انارسردیامعتدل است