کشف اسکلت خون آشام در بلغارستان - شبکه‌ما

در بلغارستان اسکلت هایی کشف شد که مربوط به خون آشام ها بوده است. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.

کشف اسکلت خون آشام در بلغارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بلغارستان اسکلت هایی کشف شد که مربوط به خون آشام ها بوده است. با دیدن این کلیپ تصویری بیشتر در این باره بدانیم.