تنش دیپلماتیک میان لندن و مادرید بر سر جبل الطارق - شبکه‌ما

در این کلیپ تصویری بیشتر درباره بالاگرفتن تنش میان اسپانیا و بریتانیا ببینیم و بدانیم.

تنش دیپلماتیک میان لندن و مادرید بر سر جبل الطارق

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری بیشتر درباره بالاگرفتن تنش میان اسپانیا و بریتانیا ببینیم و بدانیم.