اولین ازدواج یک همجنسگرا در کوبا - شبکه‌ما

تا قبل از این در کشور کوبا با همجنسگراها مخالفت شدید میشد .

اولین ازدواج یک همجنسگرا در کوبا

دسته بندی ها:
توضیحات:

تا قبل از این در کشور کوبا با همجنسگراها مخالفت شدید میشد . اما فیدل کاسترو این آزادی را برای همجنسگراها به ارمغان آورد و اولین همجنسگرا توانست ازدواج کند.