38 نفر از هواداران اخوان المسلمین در زندان جان دادند - شبکه‌ما

چگونگی مرگ 38 نفر از هواداران اخوان المسلمین  را در داخل زندان را در این کلیپ تصویری خواهیم دید.

38 نفر از هواداران اخوان المسلمین در زندان جان دادند

دسته بندی ها:
توضیحات:

چگونگی مرگ 38 نفر از هواداران اخوان المسلمین  را در داخل زندان را در این کلیپ تصویری خواهیم دید.