گروگانگیری 9 ساعته در شرکت واحد اتوبوسرانی - شبکه‌ما

گزارش تصویری از ماجرای گروگانگیری در شرکت واحد اتوبوسرانی را با هم ببینیم.

گروگانگیری 9 ساعته در شرکت واحد اتوبوسرانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش تصویری از ماجرای گروگانگیری در شرکت واحد اتوبوسرانی را با هم ببینیم.