گزارشی از قدیمی ترین زورخانه تهران در مولوی - شبکه‌ما

در این کلیپ تصویری قدیمی ترین زورخانه تهران را خواهیم دید و بیشتر در باره آن خواهیم دانست.

گزارشی از قدیمی ترین زورخانه تهران در مولوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ تصویری قدیمی ترین زورخانه تهران را خواهیم دید و بیشتر در باره آن خواهیم دانست.