مصاحبه با بیک ایمان وردی و رکورد بیشترین کتک خوردن در فیلم - شبکه‌ما

گزارش تصویری مصاحبه با بیک ایمان وردی بازیگر تلویزیون و سینما که در بیش از 150 فیلم شرکت داشته و بدل کار او که میگوید...

مصاحبه با بیک ایمان وردی و رکورد بیشترین کتک خوردن در فیلم

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش تصویری مصاحبه با بیک ایمان وردی بازیگر تلویزیون و سینما که در بیش از 150 فیلم شرکت داشته و بدل کار او که میگوید رکورد بیشترین کتک خوردن را در فیلم دارد را باهم میبینیم.