موسیقی را در رادیو سامان دهید! (حکم سرافراز به آبروانی) - شبکه‌ما

در حکم آبروانی به معاون جدید رسانه ملی آمده موسیقی را در رادیو سامان دهی کنید. با دیدن این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.

موسیقی را در رادیو سامان دهید! (حکم سرافراز به آبروانی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

در حکم آبروانی به معاون جدید رسانه ملی آمده موسیقی را در رادیو سامان دهی کنید. با دیدن این کلیپ بیشتر در این باره بدانیم.