رکورد دار بیشترین خلافی با 17 میلیون تومان - شبکه‌ما

یک پراید رکورد دار بیشترین خلافی در ایران است و این ماشین چند ماه است که در پارکینگ نیروی انتظامی پارک شده است.

رکورد دار بیشترین خلافی با 17 میلیون تومان

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک پراید رکورد دار بیشترین خلافی در ایران است و این ماشین چند ماه است که در پارکینگ نیروی انتظامی پارک شده است. با دیدن این کلیپ خبری بیشتر در این باره بدانیم.