صحبتهای جالب منتقدان درباره نماز خواندن در فیلم ها - شبکه‌ما

به گفته یک منتقد جای نماز در مسجد است و نه در فیلم و منتقد دیگری اعتقاد به غلط بودن این گفته دارد، در این...

صحبتهای جالب منتقدان درباره نماز خواندن در فیلم ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

به گفته یک منتقد جای نماز در مسجد است و نه در فیلم و منتقد دیگری اعتقاد به غلط بودن این گفته دارد، در این کلیپ تصویری بحث جالب منتقدان را درباره نماز خواندن در فیلم خواهیم دید.