هدف از وجود انسان چیست؟ - شبکه‌ما

"آمدنم بهر چه بود؟ " سؤالی است که قرنها فلاسفه را دچار سر درگمی کرده است، غافل از این که پاسخ این سؤال ساده تر...

هدف از وجود انسان چیست؟

دسته بندی ها:
توضیحات:


"آمدنم بهر چه بود؟ " سؤالی است که قرنها فلاسفه را دچار سر درگمی کرده است، غافل از این که پاسخ این سؤال ساده تر از آن چیزی است که فکر می کرده اند. جورج کارلین (George Carlin) فقید، استندآپ کمدین، پاسخ این سؤال را قبل از مرگش یافته بود.( زیرنویس فارسی دارد، یک شوخی به شدت جدی)