5 حُقه ی جادوگری ! - شبکه‌ما

تر دستی از شیرین کاری های معمول و در عین حال جالب توجهی است که بسیار محبوب می باشد .

5 حُقه ی جادوگری !

دسته بندی ها:
توضیحات:

تر دستی از شیرین کاری های معمول و در عین حال جالب توجهی است که بسیار محبوب می باشد . این تردستی ها به طور معمول به صورتی انجام می شود که دیگران گمان می کنند جادو انجام شده . در حالی که تمام این تردستی ها ، حُقه هایی می باشند که با مهارت تردست یا شعبده باز و استفاده از خطای دید تماشگران موجب تهیُج آنها می شود . اینکه شما بتوانید برخی از این تردستی ها را انجام دهید می تواند توجه زیادی را به شما جلب نماید . در این ویدیو شما 5 حُقه ی جادویی را خواهید دید که با مهارت شما قابل انجام می باشد . فراموش نکنید که انجام هر چه بهتر این تردستی ها ، نیاز به مهارت شما در استفاده از خطای دید تماشاچیان دارد .