رفتگر اردکانی 8 میلیون پول گمشده را به صاحبش بازگرداند - شبکه‌ما

کار نیک رفتگر زحمت کش اردکانی که مبلغ هشت میلیون تومان پول گمشده را به صاحبش بازگرداند واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.

رفتگر اردکانی 8 میلیون پول گمشده را به صاحبش بازگرداند

دسته بندی ها:
توضیحات:

کار نیک رفتگر زحمت کش اردکانی که مبلغ هشت میلیون تومان پول گمشده را به صاحبش بازگرداند واقعا جای تشکر و قدردانی دارد.