واژگونی تانکر حامل سوخت در ورودی شهر شیراز - شبکه‌ما

تانکر حامل 28 هزار لیتر سوخت در ورودی شهر شیراز دچار واژگونی شد. این کلیپ تصویری خبری را با هم ببینیم.

واژگونی تانکر حامل سوخت در ورودی شهر شیراز

دسته بندی ها:
توضیحات:

تانکر حامل 28 هزار لیتر سوخت در ورودی شهر شیراز دچار واژگونی شد. این کلیپ تصویری خبری را با هم ببینیم.