2- نوسان بازار ارز و سکه و اطمینان خاطر دولت به مردم - شبکه‌ما

خبرهایی راجع به نوسانات چند وقت اخیر بازار ارز و سکه را در این کلیپ خبری با هم میبینیم.

2- نوسان بازار ارز و سکه و اطمینان خاطر دولت به مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبرهایی راجع به نوسانات چند وقت اخیر بازار ارز و سکه را در این کلیپ خبری با هم میبینیم.