داروی جدید چربی خون با کمک مولوکول های جدید - شبکه‌ما

متخصصان کشورمان پس از 2 سال کار مداوم موفق شدند داروی جدید روزاواستادین که برای چربی خون کارایی دارد برای نخستین بار درکشور به کمک...

داروی جدید چربی خون با کمک مولوکول های جدید

دسته بندی ها:
توضیحات:

متخصصان کشورمان پس از 2 سال کار مداوم موفق شدند داروی جدید روزاواستادین که برای چربی خون کارایی دارد برای نخستین بار درکشور به کمک مولوکول های جدید بسازند.