سهل انگاری باعث آتش سوزی جنگل گلستان شد - شبکه‌ما

جنگل های شهر نوده در استان گلستان به دلیل سهل انگاری آتش گرفته است که در این کلیپ تصویری خبری توضیحاب بیشتری را با هم میبینیم.

سهل انگاری باعث آتش سوزی جنگل گلستان شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

جنگل های شهر نوده در استان گلستان به دلیل سهل انگاری آتش گرفته است که در این کلیپ تصویری خبری توضیحاب بیشتری را با هم میبینیم.