مرغ عشقی که به زبان گیلانی صحبت میکند..! - شبکه‌ما

در این کلیپ مرغ عشقی را میبینید که توسط یک پیرزن آموزش داده شده است و میتواند به زبان گیلانی صحبت کند.

مرغ عشقی که به زبان گیلانی صحبت میکند..!

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ مرغ عشقی را میبینید که توسط یک پیرزن آموزش داده شده است و میتواند به زبان گیلانی صحبت کند.