حمله کردن کوسه به غواص بد شانس - شبکه‌ما

در این کلیپ میبینید یک غواص در حال کار تحقیقاتی است که کوسه ای به طرف او حمله ور میشود.

حمله کردن کوسه به غواص بد شانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ میبینید یک غواص در حال کار تحقیقاتی است که کوسه ای به طرف او حمله ور میشود. مابقی ماجرا را با هم ببینیم.