طریقه ماهیگیری در یخ - شبکه‌ما

ماهیگیری کردن در یخ کار عجیبی به نظر میرسد. در این کلیپ بیشتر با این نوع از ماهیگیری آشنا خواهیم شد.

طریقه ماهیگیری در یخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماهیگیری کردن در یخ کار عجیبی به نظر میرسد. در این کلیپ بیشتر با این نوع از ماهیگیری آشنا خواهیم شد.