بدترین و مضحک ترین پنالتی های تاریخ فوتبال - شبکه‌ما

پنالتی هایی را در این کلیپ میبینیم که واقعا افتضاح هستند. از دیدن این کلیپ کلی خواهید خندید.

بدترین و مضحک ترین پنالتی های تاریخ فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

پنالتی هایی را در این کلیپ میبینیم که واقعا افتضاح هستند. از دیدن این کلیپ کلی خواهید خندید.